image description

Medisch Centrum Keizershoed

Louis Pasteurstraat 10
7415 EP Deventer

info@keizershoed.nl

Routebeschrijving

Huisartsen:  
M.A.H. Verweij  0570-616274
L. Komrij / J.P. van Heijst  0570-626118
S.M. Jeursen  0570-623582
   
Spoednummer overdag  0570-621430

Avond en weekenddienst
Centrale Huisartsen Post: 0570-501777
www.huisartsenpostsalland.nl

Herhaalrecepten
Praktijknummer optie 2 of via het herhaalreceptenformulier.

Medische informatie vindt u via:

Thuisarts.nl