Huisarts in opleiding/video opnames

Huisarts in opleiding

In deze praktijk werkt Tom Hermans als huisarts in opleiding (AIOS). Hij is een afgestudeerde arts die zich specialiseert tot huisarts en zal worden opgeleid door huisartsen Komrij en van Heijst.

Meer informatie hierover vindt u onder het kopje 'Medewerkers' op deze website.

Voor opleidingsdoeleinden kan er een video-opname gemaakt worden van het consult, op voorwaarde dat u daar toestemming voor geeft. De AIOS zal u om toestemming vragen aan het begin van het consult. Met het beeldmateriaal zal vanzelfsprekend vertrouwelijk worden omgegaan. Voor vragen kunt u zich melden aan de balie.

Informatie over video-opnames

In deze praktijk is een aios werkzaam. Een aios is een afgestudeerde basisarts die in opleiding is tot huisarts. Een aios doet zelfstandig spreekuur en wordt begeleid door een ervaren huisarts.

Bij de opleiding van de aios wordt gebruik gemaakt van video-opnames van het spreekuur van de aios. Deze opnamen dienen uitsluitend ter beoordeling en verbetering van het medisch en communicatief handelen van de aios. De opnames behoren dus niet tot het medische dossier.

Als u door de aios geholpen wordt, kan het zijn dan hij uw toestemming vraagt om het consult op video op te nemen. Als u, om wat voor reden dan ook, liever niet heeft dat het consult wordt opgenomen, kunt u dat laten weten. Alleen met uw toestemming wordt er een video-opname gemaakt.

Als u toestemming geeft voor de video-opname, kunt u er op vertrouwen dat de opname alleen gebruikt wordt voor onderwijsdoeleinden. De video-opname wordt besproken tijdens een leergesprek tussen de aios en de opleider (uw huisarts) in de praktijk, of op de huisartsopleiding ter bespreking van het leerproces van de aios. Uw privacy is in alle gevallen volledig gewaarborgd. De opnames worden na gebruik voor het onderwijskundige doel vernietigd. Overigens kun u te allen tijde uw toestemming intrekken: de opname wordt dan direct gewist.

 


06-12-2018