Opleidingspraktijk

Ons Medisch Centrum is een opleidingspraktijk. Dat wil zeggen dat regelmatig co-assistenten en huisartsen in opleiding in de praktijk werkzaam zijn. Zij staan onder supervisie van de huisarts, waar zij hun stage lopen.

Tevens zijn er stagiaires die de opleiding tot praktijkassistente volgen.

Tot september 2019 versterkt Tom Hermans ons team, hij is een huisarts in opleiding bij dr. Komrij en dr. v Heijst