Dienst en waarneming

Bij afwezigheid van uw eigen huisarts nemen huisartsen van het Medisch Centrum Keizershoed voor elkaar waar. U hoort op het antwoordapparaat van uw huisarts wie u in geval van spoed kunt bellen.

Avond, nacht en weekend

In het geval dat u dringend medische zorg nodig heeft, welke niet tot de volgende ochtend kan wachten, kunt u gebruik maken van de spoedpost Deventer op werkdagen van 17.00 - 08.00 uur en in het weekend van vrijdag 17.00 uur tot maandag 08.00 uur.

De Spoedpost Deventer kunt u vinden rechts naast de hoofdingang van het Deventer Ziekenhuis. U kunt uitsluitend naar de spoedpost komen na een telefonische afspraak. Telefoon spoedpost: 0570-501777

De doktersassistente  zal u vragen naar uw klacht en vervolgens een advies geven danwel een afspraak voor een consult of huisbezoek met u maken.

De huisartsenpost werkt samen met de Spoedeisende Hulp van het Deventer Ziekenhuis in de gezamenlijke Spoedpost Deventer. Uw eigen huisarts krijgt de volgende ochtend altijd bericht van het contact dat u met de spoedpost had.

 Dr. G. Haliullina is de vaste waarnemer voor dr. Komrij en dr. Van Heijst. Zij is aanwezig op maandag, woensdag en vrijdag.

Gulja Haliullina

 


 

Dr. I. Delemarre, is de vaste waarneemster van dokter Jeursen, op dinsdag en donderdag